Leieforhold og leietider


Leiligheter i Spania leies ut til tilsatte eller tidligere tilsatte i Telenor/Televerket eller Telenoreide selskaper i Bergensdistriktet (Telenor eier mer enn 50 %). Andre medlemmer i lagene kan søke på ledige leilighet 3 måneder før leieperioden begynner. Bestilling av leilighet kan gjøres fra første virkedag i januar året før leilighetene leies ut, og leilighetene tildeles fortløpende. Reisen betales senest 3 mnd. før avreise. Dersom tildelt leilighet avbestilles vil leietaker få refundert leien dersom Velferdssambandet får inn ny leietaker.

I perioden desember/februar kan oppholdet strekke seg inntil 6 uker. Ellers er perioden normalt 2 uker. Opphold over 2 uker kan likevel vurderes når søketidspunktet er innen 3 måneder før utleie. Utleietiden er fra lørdag kl 18.00 uken før leieperioden til lørdag kl 18.00 i siste utleieuke. Rengjøring av leilighet er leietakers ansvar. Dersom du ønsker utvask av leilighet kan det bestilles hos Norsk Bo & Reiseservice. Sengetøy i leiligheten må vaskes av leietager eller legges i vaskemaskin dersom det ikke er tid til å vaske det.


Det må betales depositum kr. 100,- når bestilling er bekreftet, og ved endring av bestilling må det også betales depositum. Depositum vil ikke bli refundert. Depositum må innbetales innen 14 dager etter tildeling av leilighet. Dette går til fratrekk i leiepris. Det er samme pris for begge leilighetene.

Det skal ikke kjøpes inn utstyr til leiligheten uten godkjenning fra styret.