Ordensregler for Boulevard

Velferdssambandet i Bergen

Leiligheter i Albir

 

Ordensregler for bofelleskapet i Boulevard I og II


Både eiere og leietakere er pliktet til å følge ordensreglene. Ved brudd på  ordensreglene kan eier bli bøtlagt med 500€


Søppel

Alt søppel skal kastes i søppeldunkene som er satt ut av komunen,

IKKE i ganger og ved dørene eller på fellesområdet.


Ikke heng klær til tørk over rekkverket på terrassene.

Vi ber om at en tar hensyn når en vanner blomster eller vasker terrassen.


Sykler og mopeder

Sykler skal parkeres i sykkelstativet. Ikke parker sykler eller mopeder på fellesområdet.


Husdyr

Husdyr må gå i bånd; hunder som bjeffer forstyrrer naboene.

Det er ikke tillatt å ha husdyr ved bassenget.


Felles apparater/utstyr

Det er ikke tillatt å forandre eller bytte ut felles utstyr, gi bekjed til de som har ansvar for vedlikehold


Treningsrom

Alle eiere har rett til å installere treningsapparater, med tillatelse fra bofelleskapet, vel vitende om at ved eventuelle skader på disse er det eiers ansvar.


Sikkerhet

For å unngå tyveri og innbrudd: Hold alle dører låste også til treningrom og garasje.


Bråk

Det skal være stille etter midnatt. For å bruke fellesområdet til møte eller fest må en få tillatelse fra bofellesskapet.; vi er alle endel av bofellesskapet!


Fellesområdet

Det er forbudt å lagre ting på fellesområdet. Grøntområdet er felles, vis respekt!


Svømmebassenget

Bassenget er åpent fra 10.00 til 22.00. Det er påbudt å dusje før en bader. Foreldre er ansvarlige for å passe på barna både i og utenfor bassenget. Ikke kast ting i bassenget. Ikke bruk ting av glass i nærheten av bassenget.


Boblebad

Vær spesielt forsiktig ved bruk av boblebadet og følg bruksanvisningen. Barn har ikke tilgang til boblebadet.


Heis

Barn under 10 år må ha følge av voksne i heisen. Det er forbudt å gå inn i heisen barbeint eller med våte føtter. Det kan være farlig!


Garasjen

Bruk fjernkontrollen for å åpne garasjedøren, ikke bruk håndkraft. Hvis behov, ring etter ansvarlig. Vi ber om at en parkerer på sine egne parkeringplasser og at en oppbevarer ting i egne boder. 

Copyright  ©  All Rights Reserved